Els líquens com a bioindicadors de la qualitat ambiental de les nostres ciutats

Un projecte de Ciència Ciutadana

Si sabem quins líquens hi ha a cada barri podrem conèixer el grau de contaminació al qual estem exposats i ens convertirem en ciutadans científics

PARTICIPEN

Centres escolars

Alumnat i educadors que detectin i quantifiquin la presència dels líquens als diferents districtes de Madrid i Barcelona

Liquenòlegs/ues

L’estudi es completarà amb mostrejos sistemàtics realitzats per especialistes en líquens que, a més, revisaran les observacions de l’alumnat

Ciutadania

Naturalistes, voluntaris ambientals i altres col·lectius socials. Bioblitzs

NOTÍCIES